കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ എന്‍റര്‍പ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ്

സെന്‍റ്. ജോസഫ് പ്രസ് ബില്‍ഡിംഗ്

കോട്ടണ്‍ ഹില്‍, വഴുതക്കാട്

തിരുവനന്തപുരം

കേരളം, ഇന്ത്യ

പിന്‍കോഡ് :  695 014

ഫോണ്‍ :  0471 2326947, 2326913, 2324159, 2331157

ഫാക്സ് :  0471 2334590

ഇ-മെയില്‍ :  ksieltd@gmail.com